top of page

Jakość

Built-in

Sposób myślenia o jakości, który przenika całą strukturę

Certyfikaty

System zarządzania jakością ISO 9001

Dla nas jakość jest pojęciem wpisanym w nasz sposób myślenia, jeszcze przed rozpoczęciem działań. To nie jest coś dodanego i zewnętrznego do naszej pracy, która kontroluje, czy coś jest dobrze zrobione, czy nie. Wręcz przeciwnie. Każda nasza działalność została udoskonalona na przestrzeni lat, dzięki czemu wszelkie niezgodności techniczne czy operacyjne, są wykrywane i eliminowane w coraz krótszych odstępach czasu. Jest to sposób myślenia o jakości, który przenika całą strukturę firmy i który minimalizuje krytyczne problemy, które nieuchronnie pojawiają się w codziennej pracy.

Począwszy od wymagań klienta, Eurofix proponuje produkt, który najlepiej odpowiada wskazanej specyfikacji oraz potrzebom klienta. Wybrany produkt jest sprawdzany przed dostawą, aby upewnić się, że jest on zgodny z wymaganiami. Klient może zostać pouczony o tym, jakie są właściwe procedury użycia, poprzez wysłanie naszego personelu do zakładów produkcyjnych klienta. Usługa posprzedażowa jest jedną z naszych mocnych stron i pozwala nam stale poprawiać wydajność naszych produktów poprzez sugestie, które pojawiają się podczas weryfikacji aplikacji. 

Podobnie jak wszystkie działania front-office i back-office są również inspirowane tymi samymi wytycznymi. Począwszy od planowania wewnętrznych działań zarządczych, również przy użyciu okresowych procedur weryfikacyjnych, Eurofix wybiera i monitoruje działania swoich dostawców i stale sprawdza poziom zadowolenia klienta za pomocą procedur CRM. Ciągła uwaga poświęcana jest również zarządzaniu skargami i zwrotami oraz ciągłemu udoskonalaniu wewnętrznych procedur informacyjnych w celu ujednolicenia i standaryzacji w jak największym stopniu przepływu dokumentów przychodzących i wychodzących. 

Nasz personel jest przygotowany i odpowiedzialny za zarządzanie wszelkimi problemami, które wymagają aktywacji specjalnych procedur awaryjnych w celu ich rozwiązania w możliwie najkrótszym czasie.

Przyjęcie certyfikowanego systemu zarządzania jakością, jako skutecznego narzędzia zwiększającego satysfakcję klienta i stale ulepszającego procesy, było celem, który Zarząd Spółki wyznaczył od czasu założenia firmy.

Ta certyfikacja została uzyskana w grudniu 2003 r. i jest stale utrzymywana z myślą o ciągłej poprawie.

Relacja współpracy z wiodącymi klientami z branży motoryzacyjnej oraz dążenie Firmy do realizacji coraz bardziej ambitnych celów skłoniło Zarząd Eurofix s.r.l. i zmotywowało wszystkich współpracowników do uzyskania certyfikatu zgodnie z normą IATF (International Automotive Task Force) 16949: 2016.

Włochy

QualitySysCert_ISO9001_col.png
QualitySysCert_IATF16949_col.png

Polska

QualitySysCert_ISO9001_col.png

Quality Policy Eurofix Srl

Quality Policy Eurofix Sp.zo.o

bottom of page